1:e foing i rymdtekniska system 40 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Uppdraget som gäller gruppen rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet, Avdelning för rymdteknik, är att ge möjlighet till forskning och utbildning om samverkande metoder för design och utveckling av system för kontroll, observation, instrumentering, kommunikation och manipulering i den övre atmosfären, i rymden och på de små utomjordiska kropparna och planetytorna. En del av de aktuella forskningsämnena omfattar samverkande design av nanosatelliter, formationsflygning med satelliter, fritt flygande robotmanipulatorer, satellit- eller robotteam för övervakning av rymdskrot och utforskning av asteroider och planeter.

Forskningsgruppen har inrättat ett Nanosatellite Laboratory med toppmodern utrustning och installationer för tillverkning, integration och miljömässig hardware-in-the-loop (HIL) design och simulering samt en markstation för att spåra och styra miniatyrsatelliter. Installationerna har nyligen använts av en 2U cubesat för hela cykeln av design och utveckling för det internationella projektet QB50. Gruppen har inlett ett nytt initiativ i asteroidteknik med ett uppdrag inom forskning och utbildning som gäller utforskning av asteroider, styrning och prospektering. Nuvarande samarbeten med industrin inkluderar gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt med Svenska rymdaktiebolaget, OHB-Sweden och RUAG Space. Gruppen har också forskningssamarbeten med internationella akademiska partners, inklusive universitet i Kanada, Spanien och Brasilien.

Ämnesbeskrivning

Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa.

Arbetsuppgifter

Kandidaten kommer att ansvara för drift, underhåll och utveckling av utrustningen vid gruppens två laborativa faciliteter, Nanosatellite och Asteroid Engineering Lab, samt ge tekniskt stöd till pågående forsknings- och undervisningsaktiviteter i gruppen

Behörighetskrav

För denna befattning krävs minst mastersexamen i rymdteknik, astrodynamik, robotik och/eller reglerteknik. Företräde kommer att ges sökande som har avlagt sin examen sju år före sista ansökningsdatum.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder

• Vetenskaplig skicklighet
a. Masterexamen eller högre examen
b. Deltagande i vetenskapliga och tekniska projekt

• Pedagogisk skicklighet
a. Mycket goda akademiska meriter

• Andra bedömningskriterier viktas lika
a. Dokumenterad skicklighet att skriva vetenskaplig engelska
b. Dokumenterad erfarenhet av arbete inom industrin
c. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Information

Tjänsten är tidsbegränsad till ett år och kan förlängas ytterligare ett år.

För närmare information, kontakta ämnesföreträdaren för Rymdtekniska system, professor Reza Emami, reza.emami@ltu.se Prefekt professor Jonas Ekman, +46 920 492828, Jonas.Ekman@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2019-03-29

Referensnummer: 4054-2018

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 98128 Kiruna

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 98128 Kiruna
Senaste dag: 2019-03-29
AMS-ID: 8061272

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.