1st 50% förskolechef till Giella förskola, Sameskolstyrelsen 45 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Sameskolstyrelsen söker en förskolechef till den samiska förskolan i Jokkmokk med goda ledaregenskaper och som med utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt
Uppdraget som förskolechef omfattar ansvar för en resultatenhet i Jokkmokk. Enheten har sammanlagt fyra förskoleavdelningar och ca 10 pedagoger. Du kommer att ingå i den övergripande ledningsfunktionen tillsammans med Sameskolstyrelsens övriga förskolechefer, rektorer och skolchef.

I uppdraget ingår;
att ha det övergripande verksamhets- och resultatansvaret för enheten
att kombinera det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet med ett effektivt
resursutnyttjande och genomtänkta prioriteringar,
att ta tillvara personalens kompetens och göra de medansvariga i förskolans
utveckling,
att verka för barns och föräldrars delaktighet och inflytande,

Du;
har flerårig erfarenhet som ledare för en förskoleenhet

är väl förankrad i de styrdokument som gäller för förskolan,
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift,
har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete,
kan entusiasmera och leda personal mot gemensamma mål,
har förmåga att följa upp och utvärdera verksamheten så att god kvalitet uppnås.
är väl förtrogen med den samiska kulturen samt kan samiska och svenska.

Dina formella meriter är viktiga, men stor vikt kommer också att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Det är den samlade bilden av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper som är avgörande.

Sameskolstyrelsen, är en statlig myndighet, ansvarar för sameskolorna och förskolor som vi driver åt kommuner. Skolorna finns i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando och Tärnaby. Sameskolan har en egen läroplan, läroplan för förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Det innebär att sameskolan har ett likvärdigt uppdrag som grundskolan, F-6. Vårt fokus är att våra elever ska få en god utbildning och vara funktionellt tvåspråkiga samt gå ur åk 6 med en stolt och rak rygg, trygga i sitt kulturarv i den förvissningen att de kommer att klara sig i livet. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska språken och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska.

Antal tjänster

1

Adress

Sameskolstyrelsen, Box 155, 96224 JOKKMOKK

E-post för ansökan

jobbansokan@sameskolstyrelsen.se

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Sameskolstyrelsen, Box 155, 96224 JOKKMOKK
Senaste dag: 2018-09-30
AMS-ID: 22698061

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.