Administrativ chef 5 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass och omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 600 anställda och 15 000 studenter.

Verksamhetsstödet är organiserat under en gemensam ledning. Verksamhetsstödet finns både centralt placerat och på institutionerna och har bland annat som uppdrag att säkerställa en väl fungerande administration, initiera och driva utvecklingsarbete, kommunicera Luleå tekniska universitets övergripande synsätt och policys samt ge stöd och service till studenter, lärare och övriga anställda.

Som administrativ chef ingår du i det samlade Verksamhetsstödet för hela universitetet och är underställd chefen för det Verksamhetsnära stödet, du är fysiskt placerad vid en institution. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och i frågor som är relaterade till arbetsuppgifterna inom institutionen rapporterar du till prefekten som är chef för institutionen. Vi utvecklar succesivt vårt processbaserade arbetssätt för att kunna leverera kvalitetssäkrade och effektiva  tjänster. Vi har påbörjat en digitalisering av våra interna processer, vilket kommer att påverka det framtida ledarskapet och medarbetskapet.

Du kommer att vara placerad vid Institutionen system och rymdteknik  som har en omslutning på drygt 200 mnkr och ca 150 anställda. Den administrativa gruppen vid institutionen består för närvarande av 14 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Den administrativa chefens huvuduppgifter är att ge aktivt stöd till prefekt, avdelningschefer och utbildningsledningsfunktionen i planerings-, styrnings- och uppföljningsarbetet samt ledning av den lokalt placerade administrativa gruppen. Du ansvarar för samordning och beredning av institutionens interna verksamhetsplanering, uppföljning och avrapportering, utarbetar beslutsunderlag och analyser till prefekt, avdelningschefer inom institutionen, arbetsleder och utvecklar den administrativa gruppens medarbetare. Den administrativa gruppen utgör en gemensam och sammanhållen administrativ resurs för hela institutionen. Gruppens huvuduppgift är att ge  stöd och service till prefekt, avdelningschefer, utbildningsledare, forskare, lärare, doktorander och studenter inom ett antal administrativa områden.

Du ansvarar även för information om och uppföljning av regelverk, övergripande policys, rutiner.  Du deltar tillsammans med sex andra administrativa chefer i ett gemensamt nätverk vars syfte är att utveckla och effektivisera stödet och servicen inom hela universitetet.

Kompetens och erfarenhet

För befattningen krävs högskoleexamen, gärna inom ekonomi- eller personalområdet. Du har erfarenhet av arbetsledning samt erfarenhet av verksamhetsutveckling inom det administrativa området. Har du erfarenhet av ekonomistyrning och processorienterat arbetssätt är det en merit. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift på både svenska och engelska. Du måste ha en god administrativ förmåga.

Dina personliga egenskaper kännetecknas av att du är en god ledare som kan entusiasmera och motivera dina medarbetare i förändrings- och utvecklingsarbete. Du är serviceinriktad, engagerad, handlingskraftig och resultatinriktad och har lätt för att bygga upp goda relationer med personer i din omgivning. Du är en god kommunikatör och kan arbeta konsultativt och processinriktat. Du kan skapa förtroende i samarbetet med andra samt har en väl utvecklad förmåga att tänka långsiktigt och se helheter.

Vi erbjuder dig ett arbete i en utmanande och inspirerande internationell miljö i en kreativ och innovativ omgivning.

Omfattning

Vi söker  en administrativ chef för  en tillsvidareanställning på heltid.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Lisette Edin, +46 920 491591, Lisette.Edin@ltu.se

Fackliga företrädare;
SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, samarbete, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018-05-29

Referensnummer: 1539-2018

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå
Senaste dag: 2018-05-29
AMS-ID: 7713332

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.