Ämneslärare 5 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Vi söker i första hand lärare inom SO-ämnena, idrott- och hälsa samt de estetiskt- praktiska ämnena. Hel- eller deltid. Skolan arbetar med lärande matriser. Är du inte bekant med det får du hjälp med att komma in i detta. Förutom ansvaret med de ämnen du kommer att undervisa i får du ett mentorsansvar för ca 10 elever vilket bland annat innebär att du regelbundet genomför mentorssamtal samt utvecklingssamtal. Du kommer sannolikt också att tilldelas vissa ansvarsområden som te x att ingå i någon av skolans olika kommittéer tillsammans med en grupp elever. Ett av skolans motto är att ”det vi kan göra på riktigt, gör vi på riktigt” – därför uppmuntras kreativitet och nytänk i undervisningen. Du skall också vara beredd att arbeta ämnesövergripande och tematiskt. När så arbetsuppgifterna medger ser vi gärna att undervisningen förläggs utomhus.

Förutom adekvat utbildning för arbetet förväntas du ha lätt att samarbeta med många olika personligheter, såväl kollegor som elever, vara flexibel och lyhörd. Du kommer att ingå i ett arbetslag om fem till sex personer. På skolan har vi inga traditionella elev- eller personalrum däremot finns det särskilda arbetsrum för respektive grupper. Detta innebär att du vistas tillsammans med eleverna mer tid än i en ”traditionell” skola. Alla elever har egna datorer och vi jobbar mycket med datorstöd vilket ställer krav på goda datorkunskaper och datorvana hos dig. Skolan arbetar bland annat utifrån en plattform som heter Vklass. Självklart får du också en egen dator till hjälp i ditt dagliga arbete.

Vi är en liten fristående 6-9 skola som drivs av ett bygdeaktiebolag utan vinstintresse. I bolagsordningen står bland annat inskrivet att ”all eventuell vinst skall återinvesteras i kvalitetshöjande åtgärder”. Vi har trevliga och ändamålsenliga lokaler som inte är så typiskt ”skollika”. För närvarande har vi 33 elever i grundskolan samt integrerad särskola. Under skolans snart åtta år har vi generellt sett uppvisat goda studieresultat samt fått mycket goda omdömen på skolverksenkäterna. Pedagogiskt entreprenörskap genomsyrar arbetet och vårt motto är att ”allt som vi kan göra på riktigt – gör vi på riktigt”. Eleverna bloggar, gör poddradio och skriver tidningsartiklar som sänds och publiceras till allmänheten. Skolan anordnar konserter, bakar och säljer bröd, anordnar Nobelmiddag och många andra utåtriktade aktiviteter. Vi genomför en kombinerad språk- och praoresa till England vart annat år.

Läs mer om samhället på bland annat laplandvuollerim.se

Antal tjänster

1

Adress

VUOLLERIMS FRISKOLA AB, BJÖRKVÄGEN 21, 96030 VUOLLERIM

E-post för ansökan

info@vuollerimsfriskola.se

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: VUOLLERIMS FRISKOLA AB, BJÖRKVÄGEN 21, 96030 VUOLLERIM
Senaste dag: 2018-05-14
AMS-ID: 22436012

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.