Chef för Division Närsjukvård 1 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Arbetsplats: Division Närsjukvård
Referensnummer: 196151

Om arbetsplatsen

Division Närsjukvård möter hela livets behov av hälso- och sjukvård och finns nära människorna där de bor och verkar. Divisionen erbjuder hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser genom hela livet. Kärnan i verksamheten är akut omhändertagande vid olycksfall och sjukdom samt kvalificerade utredningar/bedömningar och behandlingar vid hälsocentraler, medicinska och psykiatriska kliniker. Verksamheten innefattar också rehabilitering och palliativ vård. Uppdraget är att hålla samman och koordinera insatserna för de patienter som behöver sjukvård ofta och av många.
Närsjukvården är indelad i fem geografiska närsjukvårdsområden, där ledningsarbetet i varje område har fokus på de gemensamma vårdprocesserna. Arbetet sker i nära samverkan med övriga vårdaktörer i landstinget och kommunerna. Verksamheten kännetecknas av kvalitetssäkring, utveckling och forskning inom de fyra verksamhetsområdena primärvård, akut omhändertagande, vuxenpsykiatri och internmedicin/rehabilitering.
Divisionen har ett antal kompetenscentrum, exempelvis inom kardiologi, infektion, rehabilitering, mödra- och barnhälsovård, rättspsykiatri, missbruk och beroende. Dessa centrum utgör ett kompetensstöd för hela närsjukvården.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen vid fem sjukhus och 30 hälsocentraler varav 26 stycken i egen regi och fyra privata via Lag om valfrihetssystem, LOV. Divisionen har cirka 3800 medarbetare och omsätter cirka 3,6 mdr kr.

Arbetsuppgifter

Arbetet som divisionschef innebär övergripande ansvar för division Närsjukvård där du leder ett aktivt och målstyrt ständigt förbättringsarbete, har budget- och personalansvar för divisionen samt arbetsmiljöansvar. Du leder divisionens ledningsgrupp som består av närsjukvårdschefer och funktionschefer inom HR, ekonomi och planering, verksamhetsutveckling samt kommunikation, totalt 11 st direktrapporterande till divisionschefen.

Närsjukvården har en viktig roll i regionens arbete för målbilden ”Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035” avseende till exempel nära vård på nya sätt, vård ur ett patient-/medborgarperspektiv, digitalisering i vården samt för att stärka hälsa och förebygga sjukdom/ohälsa. Detta ställer stora krav på divisionschefen att aktivt styra utvecklingsarbetet tillsammans med divisionens chefer och medarbetare, både i det dagliga arbetet och i olika grupperingar, för att uppnå effektiva flöden, säkra kompetensförsörjningen, en ekonomi i balans samt en god arbetsmiljö.
I rollen som divisionschef får du intressanta och inspirerande kontaktytor, du samverkar såväl i den egna organisationen som med andra regioner/landsting och kommuner. Du bevakar utvecklingen inom området och arbetar i ett antal styrgrupper. Som divisionschef rapporterar du till biträdande regiondirektör och ingår i regionens ledningsgrupp.

Din bakgrund

Vi söker en strategisk och resultatorienterad person som vill vara med i ledning och utveckling av regionens verksamheter. Du är en ledare med ett modernt och framtidsorienterat synsätt samt har lång erfarenhet av att leda och bedriva verksamhetsutveckling och ständiga förbättringsarbeten inom en större och komplex organisation. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer samt fokuserar på kvalitet och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
Du har relevant akademisk utbildning inom t ex hälsa- och sjukvård eller samhällsvetenskap. Du har lång chefserfarenhet som inkluderar att leda chefer och ledningsgrupper, samt erfarenhet från hälsa-och sjukvård.
Som ledare sprider du engagemang i din omgivning, levererar resultat genom samverkan och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Du kan prioritera samtidigt som du ser helheten och levererar resultat genom samverkan. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom politisk styrd organisation. Goda kunskaper i engelska och god administrativ förmåga.

Anställningsfakta

Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid inom regionen, med ett tidsbegränsat förordnande som divisionschef i 4 år. Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort Luleå, resor i länet förekommer och B-körkort är ett krav. Tillträde enligt överenskommelse.

Vill du veta mer?

Jonas Thörnqvist, biträdande regiondirektör, 070-377 82 79

Fackliga företrädare

Maria Sjöberg, SACO, 070-616 08 31
Per Vestin, Vision, 070-609 38 10
Marianne Engberg, Kommunal, 070-392 86 52
Camilla Eriksson-Sundberg, Vårdförbundet, 072-586 89 86
Peter Johansson, Norrbottens läkarförening 070-564 74 72

Sista ansökningsdag: 12 augusti 2018. Urval sker löpande, välkommen in med din ansökan!

Antal tjänster

1

Adress

Region Norrbotten, Robertsviksgatan 7, 97189 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Norrbotten, Robertsviksgatan 7, 97189 Luleå
Senaste dag: 2018-08-12
AMS-ID: 7801839

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.