Doktorand i ämnet entreprenörskap och innovation 4 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Forskningsämnet Entreprenörskap och Innovation söker nu en doktorand till ett projekt med fokus på regional utveckling och innovation. Forskningsämnet Entreprenörskap och Innovation inrättades vid Luleå tekniska universitet 2006 och har idag med närmare 25 akademiker en bred kompetensbas. Kombinationen av individuella kompetenser och utvecklade former för samarbeten i mindre team gör att det finns stor flexibilitet för att kunna ta sig an de flesta typer av forskningsprojekt inom entreprenörskap och innovation. Forskningsgruppen samarbetar med stora nationella och internationella företag, små och medelstora företag (SMEs), policyskapare och andra forskargrupper. Forskningsresultat tas fram i nära samarbete med industri och andra samhällsaktörer. Presentationen av resultat sker genom akademiska publikationer, konferenser, och workshops.

Ämnesbeskrivning

Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på att utveckla kunskaper om regional utveckling och innovation. En betydande del i projektet är så kallad uppdragsforskning (dvs att genomföra praktisk relevant forskning på beställning). I uppdraget ingår att skapa underlag för regional utveckling och kommunicera detta med regionala utvecklare.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i ett forskningsprojekt som innebär tätt samarbete mellan forskare, näringsliv och regionala utvecklare. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att planera och genomföra forskning som handlar om regional utveckling och innovation. Du kommer över tid att planera och utföra empiriska studier, skriva både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt utredningar. Du kommer under din utbildning även att delta i forskarkurser såväl i vetenskaplig metod som teoretiska fördjupningar i entreprenörskap, innovation och regional utveckling. Avklarad forskarutbildning efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid (bestående av såväl godkända forskarutbildningskurser som en självständig doktorsavhandling) resulterar i en doktorsexamen i entreprenörskap och innovation.

I doktorandanställningen ingår institutionstjänstgöring med högst 20 % och lön utgår enligt gällande avtal.

Kvalifikationer

Vid tillsättningen kommer avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen (högskoleförordningen 5 kap 5 §). Lämplig bakgrund är en ekonomie magisterexamen, civilekonomexamen, eller civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande. Arbetsuppgifterna kräver att du har god förmåga att uttrycka dig på såväl svenska som engelska, både i tal och i synnerhet i skrift. Som doktorand förväntas du kunna jobba självständigt och ha ett driv att färdigställa ditt arbete.

För mer information om allmän studieplan i entreprenörskap och innovation, se Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet på vår hemsida.

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta avdelningschef Rickard Garvare, 0920-492295, Rickard.Garvare@ltu.se eller Daniel Örtqvist 0920-492282, Daniel.Ortqvist@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar CV/meritförteckning, en länk till en ca fem minuter lång videopresentation av dig själv och hur du ser på doktorandrollen, en akademisk uppsats/rapport eller annan text som du skrivit samt ett personligt brev där du gärna kort får reflektera över projektets tema (ca en A4-sida). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 851-2018

Sista ansökningsdag: 30 april 2018

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå
Senaste dag: 2018-04-30
AMS-ID: 7619623

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.