Doktorand i Energiteknik 4 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

med inriktning mot värmeåtervinning för datacenters

Bakgrund

Energiteknik finns vid avdelningen för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Forskningen inom institutionen berör materialvetenskap om metaller, kompositer och trä, energitekniska frågor om processer som förgasning och förbränning, strömningsfenomen och hur man kan optimera konstruktioner med avseende på både funktion och hur de ska produceras samt en hel del andra frågeställningar.

Energiteknik har ett nära samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning

Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Projektbeskrivning

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet Energiteknik. Dina arbetsuppgifter kommer i stor utsträckning handla om frågeställningar relaterade till värmeåtervinning från datacenters.

Doktorandprojektet kommer att drivas inom och finansieras av Cloudberry Datacenters som är ett forskningscentrum vid LTU med fokus på energi- och resurseffektiva datacenter. Forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar forskning på energisystemnivån, datacenternivån och mjukvarunivån och sker i samverkan med RISE SICS North och företag.

Arbetsuppgifter

Projektets syfte är att studera och utvärdera olika värmeåtervinningslösningar för datacenters. Ett stort problem med datacenter är att värmen som frigörs under kylningsprocessen sällan tas tillvara eftersom den ofta har låg temperatur och ett stort volymflöde I forskningen kommer möjliga metoder för värmeåtervinning att utvärderas i detalj där målet är att synliggöra vilka metoder och tekniker som är möjliga att använda samt hur energieffektiva dom är. Utöver detta kommer du att utveckla modeller att ta fram för att kunna prediktera mängden restvärme från datacenter beroende på design, drift och geografisk placering.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och du förväntas samarbeta med andra forskare, doktorander såväl som seniora, med annan ämnesbakgrund, samt med representanter från industrin.

Kvalifikationer

För att vara behörig för krävs civilingenjörsexamen/magisterexamen/masterexamen inom energiteknik eller motsvarande. Sökanden bör ha ett starkt intresse och gärna erfarenhet av värmeåtervinning och samarbete över ämnesgränser. Du bör både vara en god lagspelare och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Meriterande för tjänsten är kunskaper i mass- och värmetransport. God förmåga i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska krävs. Svenska kunskaper är meriterande.

Mer information; Studieplaner för forskarutbildning inom energiteknik   

Information

En doktorands huvudsakliga ansvar är att ägna sig åt doktorandstudierna med målet att framgångsrikt försvara en doktorsavhandling. Doktorandstudierna omfattar fyra års heltidstjänst, därutöver kan institutionstjänstgöring om 20% förekomma (vanligtvis undervisning).

För ytterligare information är du välkommen att kontakta; Universitetslektor Mikael Risberg, + 46 (0)920-493215, mikael.risberg@ltu.se    

Fackliga representanter: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09, christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2019-02-06
Referensnummer: 89-2019

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå
Senaste dag: 2019-02-06
AMS-ID: 8099222

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.