Doktorand i Materialteknik 4 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Avdelningen för materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet inbjuder starkt motiverade kandidater med ett intresse av att bedriva forskning i Materialteknik med fokus på konstruktionsmaterial för högtemperaturapplikationer att ansöka om en doktorandtjänst. Forskningsämnet Materialteknik har pågående forskningsprogram som spänner över breda forskningsområden inom metalliska och keramiska material (högtemperatur intermetaller, rymdmaterial, höghållfasta stål, porösa keramiska material och material avsedda för energiutvinning). Avdelningen är en del av Institutionen för teknikvetenskap och matematik. På institutionen finns flera andra forskningsämnen med verksamhet som gränsar till vår (till exempel materialmekanik, maskinelement och hållfasthetslära). I grundutbildningen är det främst två utbildningar med inriktning mot internationell materialteknik som är viktiga för avdelningen, nämligen civilingenjörsprogrammet EEIGM och mastersprogrammet AMASE. Inom dessa utbildningar utför många studenter projektarbeten och examensarbeten i projekt närliggande vår forskning. Forskningsämnet Materialteknik består av fem seniora forskare, två tekniker och 7 doktorander.

ÄMNESBESKRIVNING

Forskningsprofilen för professuren i Materialmekanik innefattar utveckling av modeller för metallers mikrostrukturutveckling såväl som termomekaniska egenskaper, tillämpbara i simuleringar, speciellt i tekniska processer.

PROJEKTBESKRIVNING

Materialet Materialteknik vid materialvetenskapsområdet leder projektet NANOBIOGAS som finansieras av Vetenskapsrådet VR). Visionen av NANOBIOGAS är att spänna över en transformationsstrategi mot en bred och hållbar användning av biometan i energisystem genom syntes och nanostrukturisering av nya adsorbenter och sammansättning av funktionella porösa material med ledande / termoelektriska material för lagring av biometan . Projektet kommer att underlätta användningen av biogas / gasformiga bränslen som kan lagras och användas för transport eller injiceras i gasnätet, vilket ökar flexibiliteten hos framtida förnybara energisystem. Projektet föreslår ett innovativt koncept där nya adsorbenter syntetiseras och skräddarsys i olika längder, från lokalt atomarrangemang till mikrostrukturnivå och nanostrukturerad till nanofibrer (1D), laminat (2D) och monolit (3D) för uppgradering och lagring av biogas från små skalaenheter. Projektet kräver specialkunskap om design och syntes av mikroporösa adsorbenter, skräddarsy av adsorptionsegenskaper, gasskillnad genom adsorption av trycksvingning och lagring av gaser i porösa material.

ARBETSUPPGIFTER

Att arbeta som doktorand innebär stora möjligheter till att själv definiera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de skall genomföras. Du kommer att agera och träna dig som projektledare och detta kombineras med egen utbildning och utveckling. Dessutom får du möjlighet att prova på att undervisa.

Tjänsten inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under fyra (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring upp till 20% av heltid kan tillkomma (vanligast i form av undervisning).

Kvalifikationer

För att betraktas som behörig för tjänsten krävs en MSc i materialvetenskap, fysik eller kemi. Tidigare erfarenhet inom ett eller flera av följande områden är önskvärt: Zeolitsyntes, Metallorganiska ram syntes, Gasseparering eller Strukturerade adsorbenter.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se;

Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Lön enligt lokala riktlinjer. Doktorandtjänsten är placerad på Institutionen för teknikvetenskap och matematik, avdelningen för materialvetenskap. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information vänligen kontakta

Biträdande professor Farid Akhtar, farid.akhtar@ltu.se

Fackliga företrädare

SACO-Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se Telefon: 0920-49 18 09
OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag:19 april 2019
Referensnummer: LTU-996-2019

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Universitetsområdet, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Universitetsområdet, 97187 Luleå
Senaste dag: 2019-04-18
AMS-ID: 8195981

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.