Doktorand i Polymera Kompositmaterial 1 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Ta tillfället i akt och genomför dina doktorandstudier i en dynamisk forskningsmiljö som i samarbete med världsledande industri och universitet. Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet erbjuder personer med ambition och intresse att genomföra forskarutbildning inom ämnet Polymera Kompositmaterial att ansöka om doktorandtjänst.

Forskningsämnet är inriktat mot fiberarmerade polymera material och har pågående forskning med avseende på nya material, tillverkning samt modellering av kompositers egenskaper. Forskargruppen deltar kontinuerligt i nationella och internationella forskningsprojekt. En del av forskningen syftar till att validera experimentellt verifierade fysikaliska fenomen genom utveckling av relevanta materialmodeller, medan andra är mer material eller tillverkningsinriktade. Utbildningsverksamhet, inklusive internationella program på master- och doktorandnivå (EEIGM, AMASE, DocMASE etc.) är en integrerad del av verksamheten. Gruppen tillhör Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Ämnesbeskrivning

Polymera kompositmaterial omfattar kunskap om processer och mekanismer som styr prestanda och egenskaper hos, samt tillverkning av, fiberarmerade kompositmaterial.

Projektbeskrivning

I detta forskningsprojekt kommer man utveckla lätta och starka polymera kolfiberarmerade kompositmaterial speciellt avsedda för användning vid höga temperaturer d.v.s. uppemot 200? och över. Användningsområdet är flygplansmotorer. Nya lätta och starka material är extremt viktiga för industrin när man utvecklar nya teknologier för framtidens miljövänliga motorer. Traditionella kompositer, baserade på polyester eller epoxiplast används normalt inte vid så höga temperaturer på grund av att de mjuknar och dess molekylstruktur riskerar degradera via oxidation eller att andra termodynamiskt drivna processer. När man däremot använder en tvärbunden polyimid, med glasomvandlingstemperatur upp mot 370? förändras riskerna. Man får ett material som under en viss tids belastning kan klara mycket höga temperaturerna med bibehållna egenskaper. För dessa material är det mycket viktigt att förstå och modellera kompositens termiska stabilitet över tid.

Doktorandprojektet syftar till att kartlägga mekanismer för åldring, kvantifiera effekter och etablera tillförlitliga modeller som beskriver åldring i samband med långtidsexponering vid höga temperaturer av kompositer baserade på kolfiber och värmetålig polyimidplast. Arbetet kommer att till delar genomföras i samverkan med partners utanför universitetet, t.ex. forskningsinstitut, flygmotortillverkare och materialleverantörer.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Doktoranden förväntas arbeta självständigt och ta stort ansvar för framdriften av sitt forskningsprojekt. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom erbjuds man möjlighet att prova på lärarrollen och få värdefull erfarenhet av att handleda studenter.

Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma med högst 20 %.

Kompetens och erfarenhet

För att betraktas som behörig för tjänsten krävs civilingenjörsexamen, magisterexamen eller högre examen inom lämpliga områden, det vill säga materialteknik, maskinteknik, kemi, teknisk fysik eller likvärdigt. Dokumenterad erfarenhet från projekt eller utbildningsprogram och kurser relaterade till kompositmaterial samt erfarenhet av modellering av fysikaliska materialbeteenden (inklusive numeriska simuleringar) och karaktärisering är fördelaktigt. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska krävs. Kunskap i Svenska är en meriterande.

Följande urvalskriterier gäller

– Ämneskunskap som är relevant för projektet i fråga
– Kvaliteten på sökandens examensprojekt
– Personliga egenskaper med relevans för utbildning på forskarnivå.

En utförlig beskrivning av studieplanen för utbildning på forskarnivå i Polymera Kompositmaterial kan hämtas: Studieplaner för forskarutbildning inom Polymera Kompositmaterial

Som en del i strävan att främja jämställdhet inom teknik- och ingenjörsbransch uppmuntrar vi ansökningar från kvinnor. I de fall där sökandes kvalifikationer är lika kommer det underrepresenterade könet att prioriteras.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Patrik Fernberg, +46 920-49 2883, patrik.fernberg@ltu.se

Facklig företrädare:
SACO-S Christer Gardelli, +46 920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se 
OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: LTU-1940-2019
Sista ansökningsdag: 2019-06-19

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Universitetsområdet, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Universitetsområdet, 97187 Luleå
Senaste dag: 2019-06-19
AMS-ID: 8299424

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.