Doktorand i VA – teknik 7 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

– med inriktning karakterisering och hantering av dagvattensediment

Forskningsgruppen för Stadens Vattensystem inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand som vill fördjupa sig i frågor kring Ledningsförnyelse.

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande och medborgarnas säkerhet och hälsa.

Projektbeskrivning

Det sediment som ackumuleras i dagvattensystemets, som dagvattenbrunnar och dammar, resultatetrar till en långsiktig ökning av främmande ämnen i bl a dammbottnar. Sedimenten kan potentiellt ge en sekundär föroreningsspridning genom demobilisering av föroreningar. För att kunna planera, designa och underhålla dagvattenanläggningar krävs en helhetssyn på dagvattensystemen vilken omfattar såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder.

Projektet ingår i DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA:s åtta nya kompetenscentrum för forskning i världsklass. I DRIZZLE kommer forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner att utveckla banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar. DRIZZLE består av 11 parter, Aarsleff Rörteknik AB, Dag&Nät, Järven Ecotech AB, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet (projektledare), NCC Infrastructure, Rent Dagvatten AB, Stockholm Stad, Stockholm Vatten, Tyréns samt StormTac AB.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra delstudier skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under resans gång har du två handledare från LTU vid din sida samt en mentor från Luleå kommuns VA-avdelning. Doktorandstudierna utgör 80% av tjänstgöringsgraden och resterande 20% utgörs av verksamhetsrelaterade uppgifter vid VA-avdelningen, Luleå kommun. Detta för att kunskaperna från projektet ska kunna tas tillvara och omsättas i praktiken inom organisationen. Därmed är tjänsten begränsad till maximalt 5 år.

Kvalifikationer

Sökande ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot Miljö och Vatten, Naturresursteknik, Väg och Vatten, Samhällsbyggnadsteknik eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Kunskap inom VA-teknik, hydraulik, hydrologi och (geo)kemi samt erfarenhet av, labb- och fältarbete, modellering samt av statistisk bearbetning av data är meriterande, liksom kunskap i svenska. Körkort B är önskvärt.

Se även  Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Vi ser gärna att du kan börja omgående.

Sökanden ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Anställning

Lön: Månadslön, enligt LTU:s avtal för doktorandlöner.

Arbetstid/Varaktighet: Heltid (normalt sett dagtid), Tidsbegränsad anställning enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (max 5 år med 20 % institutionstjänstgöring).

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Maria Viklander, 070-330 14 86, marvik@ltu.se

Fackliga företrädare

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se  och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Obs, detta är en nedkortad version av annonsen. För fullständing info, se: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=2831&rmlang=SE

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018-08-15

Referensnummer: 2312-2018

Antal tjänster

2

Adress

Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 2
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå
Senaste dag: 2018-08-15
AMS-ID: 7805265

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.