Ekonomicontroller till Socialtjänsten 8 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Socialtjänsten i Piteå är indelad i tre avdelningar, Äldreomsorg, Stöd och omsorg samt Administrativa avdelningen. Administrativa avdelningen utgör en viktig stabsfunktion till socialtjänstens ledning och tillhandahåller stöd i utveckling, bemanning, ekonomi och IT-frågor till samtliga verksamheter inom Socialtjänsten.

I Socialtjänsten arbetar ca 1900 anställda och förvaltningen har en nettobudget på ca 900 mkr. Vår administrativa avdelning ansvarar för frågor inom ekonomi, nämnds sekretariat, stabsuppdrag, EU-frågor, kvalitetsgranskning, avvikelsehantering, verksamhetsutveckling, omvårdnadsavgifter, bemanning, telefoni och IT-stöd. Administrativa avdelningen ger stöd till ledning, verksamhetsansvariga, medarbetare och politiker. Administrativa avdelningens målsättning är att ge ett effektivt och kvalitetssäkrat stöd till förvaltningen och leda utvecklingsarbetet inom strategiska områden för ökad måluppfyllelse.

Vad innebär arbetet?

Som controller arbetar du självständigt och har samordningsansvar för ekonomistödet inom förvaltningen. Det innebär att planera och upprätta aktivitets- och tidplaner för ekonomistödet, särskilt beträffande budget, bokslut och årsredovisning. Du ansvarar för att sammanställa och analysera prognoser, månadsuppföljningar och tertialbokslut tillsammans med förvaltningens tre ekonomer. Utifrån dessa underlag ska du beskriva och kommentera förvaltningens ekonomiska utfall. En viktig del är att presentera utfall och prognoser för förvaltningschef och socialnämnd. Dessutom ingår självklart att utveckla rutiner och verktyg för de olika ekonomiprocesserna och att bistå i utrednings- och utvecklingsfrågor inom förvaltningen samt ge råd och stöd till förvaltningsledning. I tjänsten ingår även arbete med Nationella jämförelser och nyckeltal. Ekonomicontrollern ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Rollen är stödjande i samtliga ekonomiska frågor med ett nära samarbete med chefer och budgetansvariga.

Vi tror att Du

• har en akademisk utbildning inom ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet
• har erfarenhet från yrket som controller i offentlig verksamhet
• är trygg i din yrkesroll och är van att det ställs höga krav på dig
• har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt där helheten är viktig
• har erfarenhet av arbete i större organisationer
• vågar lita på din intuition, bryta mönster och tänka nytt
• har ett intresse för att arbeta i dialog med verksamhet och politik i ekonomiska frågor

• har arbetet med omvärldsanalys samt att du på ett analytiskt och pedagogiskt sätt kan förmedla dessa kunskaper, såväl skriftligt som muntligt.
•  

Vi erbjuder dig

Ett ansvarsfullt och viktigt arbete inom socialtjänsten där vi ständigt arbetar för att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Förvaltningen präglas av ett humanistiskt synsätt i kontakten med såväl medborgare som arbetskamrater. Piteå kommun har ett fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalité. Inom kommunen finns ett nätverk för ekonomer som träffas regelbundet. Vi erbjuder ett utvecklande arbete där gott samarbete, kvalitet och resultat värderas högt. Möjlighet till semsetersväxling. Anställningsformen är tillsvidare. Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

Upplysningar

Eva Börjesson-Öman, Biträdande Socialchef 070-619 64 47

Fackliga kontakter

Eva Westerlund, Vision, 0911-69 62 35 

Inger Wikman, Akademikerförbundet SSR, 0911- 69 68 33

 

Välkommen med din ansökan via www.pitea.se/ledigajobb senast 2019-01-06

 

Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakter från externa aktörer.

Antal tjänster

1

Adress

Piteå Kommun, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Piteå Kommun, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå
Senaste dag: 2019-01-20
AMS-ID: 8098241

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.