Förskollärare till Jämtögårdens förskola 5 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Vid Jämtögårdens förskola, som är en liten förskola på landsbygden, arbetar vi nära naturen. Att vara ute är en central del i vår verksamhet. I närheten av förskolan finns hockeyplan, tennisplan, bagarstuga, ängar och skog som vi har stor glädje av under året. På förskolan får barnen möjlighet att prova på olika aktiviteter, få syn på sin eget lärande och utveckla sin lekförmåga. På förskolan ges barnen möjlighet att utvecklas och utforska. I detta är barns delaktighet och inflytande centralt.

ARBETSUPPGIFTER

Som förskollärare arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument och kunna säkerställa att verksamheten utgår från uppsatta mål. Du ska också säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat pedagogisk dokumentation.

KVALIFIKATIONER

Du har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser gärna att du har kunskaper i estetiska lärprocesser och att du ser utemiljö och rörelse som viktiga delar av förskoleverksamhet. Det är också en fördel om du är trygg i att använda IKT som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen och som ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet.

Du har god social kompetens, är flexibel och har förmågan att arbeta självständigt och ta initiativ. Du är nyfiken och kunnig på barns lärande och intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Därför vill vi ha fler män som arbetar i förskolan. Luleå Kommun har ett mål att öka andelen män i förskolan. Som ett led i att skapa en jämnare könsfördelning i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet.

Du söker jobb hos oss via ett elektroniskt ansökningsformulär. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Har du frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV kontakta www.offentligajobb.se.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Antal tjänster

1

Adress

Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola, Rådstugatan 11, 97185 Luleå, 97185 LULEÅ

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola, Rådstugatan 11, 97185 Luleå, 97185 LULEÅ
Senaste dag: 2019-01-27
AMS-ID: 8097930

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.