Postdoktor i Gränsytors Kemi 4 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Minskad friktion genom jonteknologi–REFIT:Ex silico syntes av nya jon-vätske baserade material

Projektbeskrivning

Den vanligaste metoden för att reducera friktionen och minska slitaget är att använda oljebaserade produkter (ändliga råvaror) med kemiska tillsatsämnen. Projektets mål är att komma fram till:?(i) Nästa generations smörjmedel genom design, syntes och formulering av nya JM; (ii)?En applikationsoberoende kunskapsbas av gränssnittsegenskaper, ”yt-ordningen” och reologi av nya JM; (iii)?En ”vägkarta” för en generisk plattform för utformning av smorda kontakter med elektrisk ledningsförmåga, styrbarhet och låg friktion möjliggjord av JM; (iv)?En metod för integrering av koldioxidbindning i syntes av JM för hållbar smörjning. Projektet avser en systematisk utveckling av de nya flytande icke-halogenhaltiga (mindre toxiska och korrosiva) JM som inte bara kommer att minska friktion och slitage, men också skall tillföra nya egenskaper (elektrisk ledningsförmåga) och funktioner (styrbar friktion) som dagens smörjmedel inte har. Moderna smörjmedel är anpassade för järnhaltiga material såsom stål. En modern trend mot lätta material och maskiner kräver nya typer av smörjande vätskor för icke-järnhaltiga material. De mest lovande föreningar för dessa applikationer är JM, som är salter med låga smältpunkter. JM består helt av joner. Ett flertal antal av icke-halogenhaltiga katjoner och anjoner möjliggör ett antal av olika JM för anpassning för olika specifika applikation.

Målet med den aktuella syntetiska delen av REFIT projektet är att syntetisera och karakterisera nya icke-halogenhaltiga ”gröna” JM som sedan ska optimeras för tribologiska applikationer (av andra medarbetare inom projektet) för järn- samt icke-järnhaltiga material beläggningar. Det är ett samarbetsprojekt mellan forskargrupp Gränsytors Kemi (Avdelningen för Kemiteknik) och forskargrupper vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH i Stockholm) och Stockholms Universitet (SU). Ett stort arbete för syntes, kemi samt rening kommer att utföras vid LTU och SU för att erhålla funktionella JM. Spektroskopisk karakterisering av nya JM och tribofilmer med hjälp av kärn magnetisk resonans (NMR) både i vätske och fasta tillstånd samt diffusions mätningar m h a PFG-NMR, FT-IR, Raman, XRD och SEM/EDS, kommer att utföras i LTUs laboratorium, medan tribotester kommer att genomföras på KTH i Stockholm. Det syntetiska arbetet ska utföras vid LTU i forskningsämnet Gränsytors Kemi som har NMR, FT-IR, Raman spektrometrar och tillgång till SEM, XRD, DLC, m fl.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för denna postdoktor tjänst är i huvudsak forskning. Undervisning av kemikurser och pedagogiskt utvecklingsarbete kan också ingå i arbetsuppgifterna med högst en femtedel av arbetstiden. Tjänsten innefattar tidsbegränsad heltidsanställning under ett år med eventuell förlängning (upp till maximalt två år). Projektet är planerat att starta tidigast 1:a Februari 2019.

Kvalifikationer

För att vara behörig sökande måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen (PhD) inom kemi och bra kunskap och erfarenhet samt en god publikationslista inom organisk syntes. I första hand bör den komma i fråga som har avlagd doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. En flerårig erfarenhet inom syntes och karakterisering av jonvätskebaserade material är en stor fördel för denna tjänst. Kandidaten bör även ha god förmåga att uttrycka skriftligt och muntligt på engelska. Det är meriterande att ha erfarenhet inom handledning av MSc studenter och doktorander samt förmåga att kommunicera på svenska är också en fördel.

Information

För ytterligare information, vänligen kontakta: Professor Oleg N. Antzutkin olan@ltu.se, 0920-492524
Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli christer.gardelli@ltu.se 0920-491809, OFR-S Lars Frisk Lars.Frisk@ltu.se 0920-491792

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök vår webbplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 95-2019
Sista ansökningsdag: 2019-01-24

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå
Senaste dag: 2019-01-24
AMS-ID: 8098263

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.