Professor i ämnet industriell design med uppdrag som ämnesföreträdare 4 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Industriell design tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle, ETS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Institutionen har cirka 200 anställda och bedriver forskning inom 13 forskningsämnen, två forskarutbildningsämnen och två centrumbildningar fördelade på tre avdelningar där ämnet Industriell design ingår i avdelningen Människa och teknik.

Utbildning på grund- och avancerad nivå som ämnet Industriell design ansvarar för sker inom ett antal program med designfokus samt inriktningkurser på andra program. Vi har ändamålsenliga lokaler och labb för designundervisning och -forskning. Forskningsmässigt är ämnet betydelsefullt för utveckling av användarupplevelse och användarvänlig teknik, produkter, gränssnitt, tjänster och miljöer i olika former.

Ämnesbeskrivning

Industriell design omfattar teorier och metoder för design av varor, tjänster och kommunikation med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Arbetsuppgifter

I befattningen som professor med uppdrag som ämnesföreträdare ingår huvudansvar för att leda ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grund-och avancerad nivå. Dessutom ingår att utveckla samverkan med övriga delar av universitetet, med nationella och internationella forskningsmiljöer, samt med omgivande samhälle och näringsliv. En viktig arbetsuppgift för den nya ämnesföreträdaren är att bygga ett starkt forskningsämne där medarbetare, doktorander och studenter växer. Som professor förväntas du att på egen hand och i samarbete med andra attrahera externa medel för forskning från nationella och internationella finansiärer. Vi förväntar oss engagemang i utbildning på grundnivå och avancerad nivå och bidrag till universitetets utvecklingsarbete.

Befattningen som professor är en tillsvidareanställning.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskapligskicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

• vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard
• ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• uppvisa förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet
• ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarnivå, samt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
• uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Förmåga att leda och utveckla verksamhet

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: prefekt Åsa Wallström, tel 0920 – 491444, asa.wallstrom@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, tel 0920 – 49 14 80, jorgen.normark@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-Daina Dagis Daina.Dagis@ltu.se, tel 0920-493880 och OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se, tel 0920-491792

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För fullständig annons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 27 juli 2018

Referensnummer: 1777-2018

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå
Senaste dag: 2018-07-27
AMS-ID: 7794033

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.