Sameskolstyrelsen söker tf. rektor 100 % till Kiruna Sameskola 1 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Vi söker dig som med stöd av skolchefen och Sameskolstyrelsens kansli kan leda Kiruna sameskola och fritidshem tills dess att ordinarie rektor kommer tillbaka. Vikarierande rektor ingår i den övergripande ledningsfunktionen tillsammans med Sameskolstyrelsens övriga rektorer, förskolechefer och skolchef.

Uppdraget som vikarierande rektor på Kiruna sameskola och fritidshem innebär ett helhetsansvar för en självständig resultatenhet med fokus på barn och elevers lärande och utveckling. Det är ett utmanande och stimulerande uppdrag att tillsammans med kompetenta medarbetare fortsatt uppnå höga skolresultat, vara en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare, en god lärandemiljö och en ekonomi i balans. I uppdraget ingår att självständigt kunna planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten i samverkan med barn/elever, medarbetare och föräldrar.

Vi söker dig som har rektorserfarenhet från grundskola. Du har en pedagogisk högskoleexamen. Det är en merit om du har gått rektorsutbildningen och rektorslyftet. Då vi arbetar i en samisk miljö är det också viktigt att ha kunskap om och vara väl förtrogen med samiska förhallanden och kultur.

Som rektor förväntas du

vara en god pedagogisk ledare som bidrar till ett positivt utvecklingsklimat, där du tillsammans med medarbetarna skapar en attraktiv lärandemiljö. Vi använder Infomentor och Google som verktyg i vår vardag.
vara väl insatt och väl förtrogen med de styrdokument som vi arbetar efter i skolan och för fritidshemmet.

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för sameskolorna och förskolor som vi bedriver på uppdrag åt kommuner. Skolorna finns i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby. Sameskolan har en egen läroplan, läroplan för Sameskolan förskoleklassen och fritidshemmet sedan 2011. Det innebär att sameskolan har ett likvärdigt uppdrag som grundskolan F-6. Vårt fokus är att våra elever ska få en god utbildning och vara funktionellt tvåspråkiga samt gå ur åk 6 med en stolt och rak rygg, trygga i sitt kulturarv i den förvissningen om att de kommer att klara sig i livet.

Antal tjänster

1

Adress

Sameskolstyrelsen, Box 155, 96224 JOKKMOKK

E-post för ansökan

jobbansokan@sameskolstyrelsen.se

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Sameskolstyrelsen, Box 155, 96224 JOKKMOKK
Senaste dag: 2018-12-19
AMS-ID: 22978307

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.