Specialistsocionom 3 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Socialförvaltningen har medborgarnas behov i centrum och utgår ifrån socialnämndens vision ”Meningsfullt liv i Luleå”. Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Individ och familjeomsorg.

ARBETSUPPGIFTER

Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar stort på att alla i Luleå ska få likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor. För att vi ska lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning och söker en specialistsocionom myndighetsutövning till vuxenområdet.

Som specialistsocionom är du direkt underställd områdeschef. Ditt uppdrag är att ge kvalificerat expertstöd till professionsområdet i relation till både chef och medarbetare, du handlägger inte egna individärenden. I uppdraget ingår att ansvara för evidensbaserad praktik samt bevaka och föra in relevant kunskap. Sammanställa kunskapsunderlag, statistik och bidra till utveckling av utredningsmetodik samt samordna och stödja lokalt utvecklingsarbete.

I uppdraget ingår även att säkerställa kvalitén i myndighetsutövningens process och fungera som ett stöd till verksamhetens egenkontroll och internkontroll. Du ansvarar för att hantera avvikelser utifrån det sociala perspektivet och rådande lagstiftning. Du ansvarar även för att inhämta relevant ärendeinformation samt skriva och sammanställa yttrande till IVO och JO.

Du samarbetar kring övergripande kvalitetsfrågor i socialförvaltningens kvalitetsnätverk. På uppdrag av förvaltningsledningen kan det även bli aktuellt att du deltar som sakkunnig i olika forum.

Uppdraget som specialistsocionom är att bidra till

• kvalitetssäkring av verksamheten
• ökad trygghet för våra brukare
• högre kvalitet på utredningar
• säkrare bedömningar
• bättre uppföljningar
• effektivare verksamhet
• ökad legitimitet för kommunens insatser
• en evidensbaserad praktik
• ökat förtroende för förvaltningens myndighetsutövning

Vilket sammanfattningsvis syftar till en ökad personalstabilitet och en bättre arbetsmiljö.

Kom och utvecklas tillsammans med oss! Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har socionomexamen samt flera års erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom vuxenområdet. Meriterande är om du har vidareutbildning på magisternivå och/eller erfarenhet av liknande uppdrag .

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en helhetssyn och god förmåga att samverka, kommunicera, analysera, konsekvensbeskriva, lösa problem och motivera. Du är trygg, stabil, lyhörd, prestigelös, nyskapande, har självinsikt och har ett stort mått av flexibilitet .

Du har god kunskap om kvalitetsarbete och mycket god förmåga att organisera samt strukturera ditt arbete. Du har alltid fokus på kvalitet och lärande i det du gör. Du är mål- och resultatfokuserad, ser positivt på förändringsarbete och har tilltro till att du och andra kan, vill och vågar.

ÖVRIGT

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Socialförvaltningen begär att få se utdrag ur Polisens belastningsregister vid nyrekrytering.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook – Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Antal tjänster

1

Adress

Luleå kommun, Socialförvaltningen, Rådstugatan 11, 97185 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå kommun, Socialförvaltningen, Rådstugatan 11, 97185 Luleå
Senaste dag: 2018-05-31
AMS-ID: 7710810

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.