Till Bergsstatens kontor i Luleå söker vi en Gruvingenjör 4 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Bergsstaten handlägger ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral i Sverige. Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning (SGU).

SGUs huvudkontor ligger i Uppsala medan Bergsstatens verksamhet är förlagd till Luleå, med tio medarbetare. Gruvbranschen är viktig för Sverige och vi har även ett stort inslag av utländska bolag och internationella kontakter. Som gruvingenjör kommer du att vara med i händelsernas centrum samtidigt som du arbetar fritt och självständigt.

Arbetsuppgifter

Som vår nya gruvingenjör kommer du att:
– Handlägga tillståndsärenden enligt minerallagen
– Informera och ge service till allmänhet, myndigheter, intressenter och näringsliv.
– Granska de tekniska delarna i ansökningar om tillstånd för gruvverksamhet.
– Vara sakkunnig avseende gruvverksamhet.
– Utöva tillsyn över gruvdrift och prospektering.

Arbetsuppgifterna kommer att anpassas till din utbildning och erfarenhet, vilket betyder att vissa arbetsuppgifter kan tillkomma och andra utgå.

Din kompetens

Vi söker i första hand dig som har akademisk examen inom gruvteknik och geologi (bergsingenjör eller bergsskoleingenjör) eller har annan likvärdig utbildning

Vi ser gärna att du har erfarenhet från gruvbranschen och vi uppskattar om du har erfarenhet från svensk statsförvaltning och kunskaper om näringslivets villkor. Goda kunskaper om mineral- och miljölagstiftningen är meriterande. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt och strukturerat och att du har ett prestigefritt förhållningssätt . Arbetet ställer höga krav på god samarbetsförmåga och att du har lätt för att skapa och utveckla kontakter. Som medarbetare på SGU förutsätts att du delar vår värdegrund för medarbetarskap och ledarskap. Läs mer på vår webbplats under ”Om SGU/Att arbeta på SGU”.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, placering i Luleå. En registerkontroll kommer att göras då tjänsten är säkerhetsklassad. På SGU ser vi medarbetarnas olikheter som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till bergmästare Åsa Persson, telefon 0920-23 79 07.

Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon 018-17-92 26 och Nelly Aroka för ST-Geologiska, telefon 018-17 90 28.

Antal tjänster

1

Adress

SGU Sveriges Geologiska Undersökning, , 75128 UPPSALA

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: SGU Sveriges Geologiska Undersökning, , 75128 UPPSALA
AMS-ID: 0018-221631

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.