Universitetslektor i experimentell mekanik 1 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Institutionen för Teknikvetenskap och Matematik (TVM) är en ämnesmässigt bred institution med ca 270 anställda fördelade på 17 forskningsämnen. Vår forskning är i huvudsak inriktad mot materialvetenskap, teknisk mekanik, energivetenskap och matematik. Institutionen har god tillgång på experimentell infrastruktur och arbetar aktivt med att kunna erbjuda goda laborativa miljöer för våra forskare.

Experimentell mekanik är ett av forskningsämnena på TVM. Ämnet leds av professor Mikael Sjödahl och gruppen består av ytterligare tio anställda. Ämnet är en del av avdelningen för Strömningslära och Experimentell mekanik och är delansvariga för det välutrustade John Field laboratoriet för experimentell mekanik.

För att stärka profilområdet röntgenmikrotomografi vill vi anställa en lektor inom ämnet experimentell mekanik med uppgift att utveckla egen forskning kring röntgenmikrotomografi för materialkaraktärisering och kvantitativ analys av intern tredimensionell mikrostruktur, samt undervisa och handleda.

Ämnesbeskrivning

Experimentell mekanik omfattar utveckling av experimentella metoder för studier av fenomen inom teknisk mekanik.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en universitetslektor är forskning, undervisning och handledning av doktorander. Forskningsuppdraget omfattar självständig forskning, att söka och erhålla forskningsmedel samt att leda forskningsprojekt.

Forskningsområdet omfattar avbildning med röntgenmikrotomografi för materialkaraktärisering och kvantitativ analys av intern tredimensionell mikrostruktur. Forskningen inkluderar även in-situ-studier av materialprov som utsätts för yttre påverkan och belastning (tryck/drag/temperaturvariationer), och kvantitativ analys av mikrostruktur och hur denna påverkas av pålagd last. Forskningen kräver god materialkännedom inom bl.a. områdena mineraler, metaller, trä och polymera kompositmaterial.

Arbetsuppgifterna omfattar även utveckling och drift av LTU:s mikrotomografilabb vilket kräver erfarenhet av projektledning, samt väl utbyggt forskningsnätverk med universitet, forskningsinstitut och industri, både nationellt och internationellt.

Undervisningsuppdraget omfattar insatser inom grundutbildningen i ämnet, grundläggande kurser inom civilingenjörsprogrammen samt undervisning i doktorandkurser inom området röntgenmikrotomografi.

Förutom de ovan beskrivna arbetsuppgifterna förväntas befattningshavaren medverka i avdelningens och institutionens inre arbete, samt samarbeta med industri, myndigheter och omgivande samhälle, nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

• Dokumenterad erfarenhet inom områden av betydelse för tjänsten såsom forskningsfinansiering, projektledning och självständig forskning och vetenskaplig publicering inom tjänstebeskrivningens forskningsområde.

Information

För mer information, vänligen kontakta professor Mikael Sjödahl, 0920-491220, mikael.sjodahl@ltu.se, ämnesföreträdare vid Experimentell mekanik.

Information om avdelningens övriga verksamhet finns på: https://www.ltu.se/research/subjects/Experimentell-mekanik och https://www.ltu.se/research/subjects/Stromningslara

Facklig företrädare:
SACO-S Christer Gardelli 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan inklusive samtliga bilagor måste vara skrivna på svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Referensnummer: 3487-2018

Sista ansökningsdag: 2018-11-28

Antal tjänster

1

Adress

Luleå tekniska universitet, Registraturen, 97187 Luleå

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Luleå tekniska universitet, Registraturen, 97187 Luleå
Senaste dag: 2018-11-28
AMS-ID: 8010546

Flera detaljer finns på ams.se.

Eljester Jobb

Eljester Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla jobb@eljester.se och berätta mer.